Już od 21-tego maja zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie zmian Regulaminu Rady.

PROW 2014-2020 - wszystko przed nami… dla zainteresowanych

Szanowni Państwo,

PROGNOZA:

Informacje o postępie prac służących wdrażaniu LSR zamieszczamy na bieżąco.

Powrót na stronę główną