Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektywności działań komunikacyjnych za 2019 rok.

Konsultacje społeczne I/2019 w związku ze zmianą LSR oraz dokumentów towarzyszących - przedłużamy termin

W związku z przeprowadzonym warsztatem refleksyjnym Stowarzyszenia Kraina św. Anny, nowelizacją Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz dokumentach towarzyszących, tj. załączników do Umowy ramowej.

Aktualne dokumenty znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian w LSR w formie telefonicznej
77 44 67 131, drogą elektroniczną na adres nabory@annaland.pl lub osobiście w siedzibie biura.

 

Powrót na stronę główną