Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Klub Kreatywnych

Gmina Tarnów Opolski zaprasza na spotkanie organizacyjne Klubu Kreatywnych do filii GOK w Przyworach.

kLUB KREATYWNYCH PRZYWORY.jpeg

Powrót na stronę główną