W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Rozpoczynamy kolejny międzynarodowy projekt współpracy "Od dziedzictwa do bogactwa"

W dniu 15 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisana została Umowa o przyznanie pomocy nr 00005-6936-UM1230007/18 dotycząca realizacji projektu "Od dziedzictwa do bogactwa" o akronimie ODDO w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania". Celem projektu jest Promowanie atrakcji regionów objętych projektem współpracy.

Projekt realizowany jest wspólnie z lokalnymi grupami działania z województwa śląskiego i opolskiego:

W projekcie udział biorą również partnerzy czescy:

Pierwsze z zaplanowanych zadań, tj. opracowanie LOGO projektu zostało już zrealizowane. Logo używane będzie w publikacjach wydawanych w ramach projektu, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych.

Kolejne zadania będziemy realizować sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powrót na stronę główną