Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej efektywności działań komunikacyjnych za 2019 rok.

Nagrodzeni za aktywność transgraniczną!

  

W dniu wczorajszym w Jeseniku wzięliśmy udział w konferencji Euroregionu Pradziad realizowanej w ramach projektu "Świąteczne zwyczaje i tradycje".
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu zostaliśmy uhonorowani za aktywny udział w polsko-czeskiej współpracy.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektów transgranicznych.
To dzięki Wam!
Działajmy dalej!

 

 

Powrót na stronę główną