W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

WYNIKI NABORU 10/2019

W dniu 14 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 10/2019, zakres wsparcia Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia nr VII. Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 10/2019:

PDFLista operacji zgodnych oraz niezgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR oraz PROW na lata 2014-2020 dla naboru 10.2019.pdf

PDFLista operacji mieszczących oraz nie mieszczących się w limicie środków oraz lista operacji zgodnych, które nie osiągnęły minimum punktowego dla naboru 10.2019.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostaną przekazane 21 maja 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostaną wysłane do wnioskodawców w dniu 21 maja 2019 r.

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, realizowanych przez podmioty inne niż LGD, przekazuje SWO wnioski o udzielenie wsparcia wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 8 maja 2019 r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 10/2019.

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dn. 08.05.2019.pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 14 maja 2018 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 10/2019

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dn. 14.05.2019 r..pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 14 maja 2018 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 10/2019 - po zmianach

data aktualizacji 26.06.2019 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dn. 14.05.2019 r. po zmianach.pdf

Powrót na stronę główną