Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej skuteczność, efektywność oraz trafność stosowanych narzędzi komunikacyjnych w kontekście realizacji celów i założeń LSR.

19.1 Wsparcie przygotowawcze

Powrót na stronę główną