W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 5 czerwca 2019 r.

Bez tytułu2.png

Proponowany porządek obrad:

 1. Akredytacja członków Zebrania
 2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności
  do podejmowania prawomocnych uchwał.

I część - zmiany dokumentów po konsultacjach społecznych nr I/2019 i II/2019:

 1. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – Uchwała nr 3/2019.
 2. Przedstawienie zmian Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz załączników do Regulaminu Rady Programowej:
 1. Podjęcie Uchwały nr 4/2019 w/s zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami 1, 2, 8, 10, 11, 12.

II część - sprawozdawczo-absolutoryjna:

 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu na rok 2018.
 2. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2018.
 3. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 4. Odpowiedzi na pytania w/s pkt. 1, 2, 3 i podjęcie uchwał w/s:
 1. Wolne wnioski, dyskusja, omówienie spraw bieżących Stowarzyszenia.
 2. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

Szczegółowe materiały poruszane na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków zostały przesłane mailem bezpośrednio do członków Stowarzyszenia.

 

Powrót na stronę główną