W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

19.2 Wsparcie na operacje RLKS

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel (*.docx) - otwórz

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (operacje m.in. dla: JST i ich jednostek, rozwijania działalności gosp., organizacji pozarządowych i inne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)


II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Biznesplan (wersja 3z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Dodatkowe informacje:

Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) (.pdf 427,88 kB)

ARCHIWUM


Dokumenty wspólne

III.Ankiety monitorujące dla Beneficjentów

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

Ankieta monitorująca realizację w trakcie operacji dla Beneficjentów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

IV. Ochrona danych osobowych

Klauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2 - PDFKlauzula ochrona danych osobowych dla wnioskodawców 19.2.pdf


LEGISLACJA KRAJOWA:

 

USTAWY:

 

ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.08.2017 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.05.2018 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 09.09.2020 (PDFRozporządzenie zmieniające z dnia 9.09.2020.pdf)

 

INTERPRETACJE kliknij po więcej