Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19.2 Wsparcie na operacje RLKS

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel (*.docx) - otwórz

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a - otwórz

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

Tablice informacyjne o współfinansowaniu plakat wersja A3 oraz naklejka na sprzęt: