Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybór kandydata

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

OGŁOSZENIE WYBORU KANDYDATA

 

w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko:

Specjalista ds. animacji

zgodnie z ogłoszeniem została wybrana następująca kandydatka:

 

Pani Magda Jońca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.  W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą na temat Lokalnej Grupy Działania w tym obszaru jaki obejmuje oraz  działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. W ocenie komisji kandydatka posiada wszystkie predyspozycje do pracy aplikowanym stanowisku.