Już od 14-tego maja rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy!

Wystawa kroszonek 2016

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprasza na wystawę kroszonek 2016.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej - kliknij

Powrót na stronę główną