W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

WYNIKI NABORU 11/2019 ORAZ 12/2019

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 11/2019, zakres wsparcia Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie w ramach przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 11/2019:

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 11.2019.pdf

PDFLista operacji wybranych przez LGD dla naboru 11.2019 oraz Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW na lata 2014-2020, które nie osiągnęły minimum punktowego.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostaną przekazane 22 listopada 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostaną wysłane do wnioskodawców w dniu 21 listopada 2019 r.

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie w terminie do 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, przekazuje SWO wnioski o udzielenie wsparcia wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 22 października 2019 r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 11/2019.

PDFPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 22 października 2019 r. w.s weryfikacji wniosków dla naboru 11.2019..pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 20 listopada 2019 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 11/2019

PDFPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 20 listopada 2019 r. ws wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 11.2019.pdf

 

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019, zakres wsparcia Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia nr V. Tworzymy atrakcyjne obiekty i przestrzenie. Na podstawie uchwał oraz podjętych przez Radę Programową decyzji sporządzone zostały aktualne listy w ramach naboru 12/2019:

PDFLista operacji zgodnych oraz niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, LSR oraz PROW 2014-2020 dla naboru 12.2019.pdf

PDFLista operacji wybranych przez LGD dla naboru 12.2019 oraz Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR oraz PROW na lata 2014-2020, które nie osiągnęły minimum punktowego.pdf

Wnioski o przyznanie pomocy złożone przez wnioskodawców zostaną przekazane 22 listopada 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pisma z uchwałą zawierającą informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostaną wysłane do wnioskodawców w dniu 21 listopada 2019 r.

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Stowarzyszenie w terminie do 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, przekazuje SWO wnioski o udzielenie wsparcia wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 22 października 2019 r. w/s weryfikacji wniosków dla naboru 12/2019.

PDFPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 22 października 2019 r. w.s weryfikacji wniosków dla naboru 12.2019..pdf

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 20 listopada 2019 r. w/s wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 12/2019

PDFPROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ z dnia 20 listopada 2019 r. ws wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla naboru 12.2019.pdf

Powrót na stronę główną