W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Wybór kandydata: Specjalista ds. projektów

OGŁOSZENIE WYBORU KANDYDATA

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury naboru na wolne stanowisko:

Specjalista ds. projektów

zgodnie z ogłoszeniem została wybrana następująca kandydatka:

Pani Beata Żmuda

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko.  Ponadto odpowiedziała na pytania dodatkowe oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą na temat obecnych działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. W ocenie komisji kandydatka posiada wszystkie predyspozycje oraz doświadczenie do pracy na tym stanowisku.

Powrót na stronę główną