W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Informacja na temat ponownej oceny wniosku 11/2019-18

W dniu 7 lutego 2020 r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosku nr 11/2019-18.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ w/s ponownej oceny wniosku nr 11/2019-18

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej w.s ponownej ocenie wniosku 11.2019-18 z dnia 07.02.2020.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD w naborze 11/2019 po ponownej ocenie z dnia 07.02.2020 r.

PDFLista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla naboru 11.2019 po ponownej ocenie projektów z dnia 07.02.2020.pdf

PDFLista operacji zgodnych, które nie osiągnęły minimum punktowego dla naboru 11.2019 po ponownej ocenie projektów z dnia 07.02.2020.pdf

Pełna dokumentacja w/s ponownej oceny wniosku została przekazana w dniu 10 lutego 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pismo z uchwałą zawierające informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 11 lutego 2020 r.

Powrót na stronę główną