W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Informacja na temat ponownej oceny wniosków 12/2019-3, 12/2019-10, 12/2019-15

W dniu 7 lutego 2020 r. Rada Programowa Stowarzyszenia Krainy św. Anny przeprowadziła ponowną ocenę wniosków 12/2019-3, 12/2019-10,
12/2019-15.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ w/s ponownej oceny wniosków 12/2019-3, 12/2019-10, 12/2019-15

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej w.s ponownej oceny wniosków 12.2019-3, 12.2019-10, 12.2019-15 z dnia 07.02.2020.pdf

Lista operacji wybranych przez LGD w naborze 12/2019 po ponownej ocenie z dnia 07.02.2020 r.

PDFLista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla naboru 12.2019 po ponownej ocenie projektów z dnia 07.02.2020.pdf

Pełna dokumentacja w/s ponownej oceny wniosku została przekazana w dniu 10 lutego 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Pismo z uchwałą zawierające informacje o przyznanych punktach oraz uzasadnieniem do poszczególnych kryteriów oceny operacji zostało wysłane do wnioskodawcy w dniu 11 lutego 2020 r.

Powrót na stronę główną