Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie cenowe z dn. 14.02.2020 r. w/s materiałów promocyjnych do projektu Kierunek FIO

Rozeznanie cenowe z dn. 14.02.2020 r.

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: PDFRozeznanie cenowe 14.02.2020 materiały promocyjne.pdf (287,81KB) ,
 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania

Oferent   przedstawi   Stowarzyszeniu   propozycję   cenową wraz  z ofertą szczegółową i/lub dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 21.02.2020 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: .

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Beata Żmuda, projekty@annaland.pl, tel. + 48 575 750 122