Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków w dniu 26 maja 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 maja 2020 roku o godz. 10.30 w Górze Świętej Anny w Domu Pielgrzyma w Nowej Jadalni.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (77/44 67 130 lub 131)  lub mailowo: annaland@annaland.pl  do dnia 21 maja 2020 r.

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

Powrót na stronę główną