W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Konsultacje społeczne I/2020 w związku ze zmianą LSR

W związku z możliwością wykorzystania sumy środków wynikającej z różnicy kursowej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Aktualna LSR.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, informujemy, że do dnia 3 czerwca r. do godziny 12.00 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian w LSR jedynie w formie telefonicznej - 77 44 67 131 oraz drogą elektroniczną na adres nabory@annaland.pl.

W związku z powyższym konsultacje społeczne będą miały nieco inną formę niż dotychczas, nie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Dni otwartych drzwi w Stowarzyszeniu odbędą się jedynie drogą mailową lub telefoniczną.

Powrót na stronę główną