W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Mamy to - boisko w Rozmierce jest już gotowe !!!

Boisko do piłki plażowej przy Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Rozmierce jest już gotowe. Od ponad dwóch tygodni mieszkańcy naszej wioski mogą korzystać z nowego boiska do gry w siatkówkę plażową. Ostatnie prace, czyli montaż siatki i linii, został wykonany 17 sierpnia 2020 r., po dokładnym wyschnięciu zabetonowanych uchwytów na słupki. Pierwsze próby testowania  boiska są już za nami. Mieszkańcy, a zwłaszcza młodzież, chętnie spędzają tam aktywnie ostanie popołudnia wakacji. Zainteresowanie jest duże, co bardzo nas cieszy. Mamy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała jeszcze przez kilka miesięcy i będziemy mogli grać w siatkówkę plażową nawet jesienią.

 Projekt budowy  boiska do piłki plażowej został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Rozmierka” dziękuję wszystkim wolontariuszom za wszystkie prace, zaangażowanie i czas poświęcony przy realizacji tego Projektu, a zwłaszcza panu Klaudiuszowi Biniek i Klaudiuszowi Mróz, którzy użyczyli nam ciężkiego sprzętu, bez którego realizacja tego zadania byłaby bardzo długa i ciężka.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Powrót na stronę główną