W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Równać szanse

Żywiecka Fundacja Rozwoju, jako Partner Regionalny Programu na terenie województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, zaprasza do składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse".

4 sierpnia ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020 skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z małych miejscowości.

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2021 r. a 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Najważniejsze terminy:

04.08.2020 r.- ogłoszenie konkursu,

27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,

15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Patronem konkursu jest ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl lub www.zfr.org.pl

Poszukującym inspiracji lub wizualnych, uzupełniających objaśnień regulaminowych kwestii, polecamy krótkie filmy:

Odcinek 1: https://youtu.be/k0lUE3fS-r8

Odcinek 2: https://youtu.be/H33RE7qdBYc

Odcinek 3: https://youtu.be/Z6CkF6IY9_I

Odcinek 4: https://youtu.be/74pBDd-jJZM

Odcinek 5: https://www.youtube.com/watch?v=Wb0hH1qn6Co

Odcinek 6:  https://www.youtube.com/watch?v=lDbjFxVU9l8

Wszystkie osoby mające pytania, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Żywiecką Fundacją Rozwoju we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

Tel. (33) 475 44 77 

Mail:

Zapraszamy do składania wniosków.

PDFzasady_RS_2020_RKG.pdf

DOCwniosek_RKG_2020_OST.doc

PDFkryteria_oceny_merytorycznej_RS_2020_RKG.pdf
 

Powrót na stronę główną