W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Zmiana rozporządzenia dla poddziałania 19.2 - LEADER

 

Informujemy o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw w dniu 09 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PDFRozporządzenie zmieniające z dnia 9.09.2020.pdf

Powrót na stronę główną