Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa podpisana na Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan

W Gdańsku w dniu 28 grudnia 2020 roku została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy dotycząca realizacji międzyregionalnego projektu współpracy pt.: "Tożsamość kulturowa skarbem Kaszub i Opolan".

Projekt mający na celu umożliwienie promocji obszaru, wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej i opolskiej będzie realizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Kaszubska Droga". Termin zakończenia projektu planuje się na 31 grudnia 2021 roku.

W ramach realizacji projektu zaplanowano między innymi: wyjazdy studyjne do obu partnerów projektu współpracy, wydanie kolorowanki i kalendarza na 2022 rok z wzorami kaszubskimi i opolskimi.