Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREMIA (nowa firma)

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@annaland.pl

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Biznesplan (wersja 5z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z i 5z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel