Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O programie Działaj Lokalnie

Brak opisu obrazka 

 

Program Działaj Lokalnie został utworzony w 2000 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z Ośrodkami Działaj Lokalnie. Aktualna lista Ośrodków Działaj Lokalnie dostępna jest na stronie http://dzialajlokalnie.pl/.

Celem programu jest wspieranie i aktywizacja lokalnych społeczności na wsiach i w małych miejscach poprzez realizację projektów obywatelskich. Projekty mają służyć pobudzaniu aspiracji rozwoju i poprawie jakości życia. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje bezpośrednio realizujące program poprzez organizację corocznych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. W ramach konkursu można otrzymać dotację do 6000 zł na realizację projektu lokalnego. ODL wspierają swoich grantobiorców przez cały okres realizacji projektu, poprzez organizację szkoleń, doradztwo oraz wsparcie wolontariatu. Nadzór nad organizowanymi konkursami pełni Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która wspiera także Ośrodki Działaj Lokalnie w pracy z wnioskodawcami.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny do grona Ośrodków Działaj Lokalnie należy od 2016 roku.