Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O wspieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED ACT), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA. Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) oprócz programu Działaj Lokalnie realizuje także inne programy wspierające Polską społeczność. Są to programy wspierające szansę na lepszą edukację i rozwój społeczności obywatelskiej.

Do programów wyrównujących szansą w edukacji należą:

- English Teaching;

- Równać Szanse;

 - Szkoła Ucząca się ( SUS);

 - Szkoła Edukacji PAFW i UW;

- Projektor - wolontariat studencki;

 - Stypendia pomostowe;

- Uniwersytety Trzeciego Wieku ( UTW).

Projekty wspierające rozwój społeczności lokalnych:

 - Wspieramy organizacje pozarządowe;

 - Działaj Lokalnie;

 - Sektor 3.0;

 - Liderzy PAFW;

 - Pro Publico Bono;

 - Program Rozwoju Bibliotek;

 - Lokalne Partnerstwa PAFW.

Programy dzielimy się polskim doświadczeniem:

 - Stypendia im. Lane'a Kirklanda;

 - Przemiany w Regionie (RITA);

 - Study Tours To Poland (STP).

Więcej informacji na temat wszystkich programów realizowanych przez PAFW można uzyskać na stronie: https://pafw.pl.