Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Podziękowania za prace nad LSR Kraina św. Anny

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny w wyniku konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Opolskiego pozyskało 3,1 mln Euro na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata na lata 2014-2020 (oś Leader).

Na Województwo Opolskie rozdysponowano aż 24,8 mln Euro. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizowany przez 10 Lokalnych Grup działania oraz jednej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Eksperci powołani przez Samorząd Województwa oceniając projekty strategii brali pod uwagę jakość przygotowanych dokumentów, diagnozy społeczne, sposób i celność określenia problemów jak i twarde wskaźniki makroekonomiczne, tj.: stopę bezrobocia oraz dochód podatkowy w gminach przynależnych do obszaru LGD.

 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Krainy św. Anny, w szczególności społeczności obszaru naszego Stowarzyszenia, Lokalnej Radzie Liderów oraz Firmie BIOSTAT Ewa Tkocz-Piszczek z siedzibą w Rybniku za wykonanie żmudnych badań i analiz służących opracowaniu naszej Strategii.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Ewa Maria Piłat - Prezes

 

http://opolskie.pl/img/images/nowy_uklad_lgd_granice_xs.png

Powrót na stronę główną