Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Startujemy z przyjmowaniem wniosków w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie

Przyjmujemy wnioski w ramach Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie do 10 czerwca 2016r

Wnioski składa się za pośrednictwem generatora wniosków! - kliknij

Zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe:

 

Dokumenty do pobrania:

         Wnioski składane są tylko za pomocą generatora wniosków. 

         Do Stowarzyszenia Kraina  św. Anny nie składa się papierowych wersji wniosków!

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

Julia Feliniak, Maria Muc-Łysy

575-750-122

e-mail: ;

 

Powrót na stronę główną