Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19.1 Wsparcie przygotowawcze. LSR 2023-2027

Brak opisu obrazka

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa www.annaland.pl/3219/191-wsparcie-przygotowawcze-lsr-2021-2027 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze

(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020.


Aktualności: