Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe ds. przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego w ramach projektu współpracy „Dizajn, a wzory regionów”

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. przeprowadzenie szkolenia kompetencyjnego w ramach projektu współpracy „Dizajn, a wzory regionów”.
z dnia 08.06.2022 r.

I. Podmiot prowadzący Zapytanie ofertowe.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

NIP: 190052018

II. Określenie przedmiotu: DOCXZapytanie ofertowe.docx (58,20KB)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu Formularz ofertowy mającą wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 17.06.2022 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: i/lub telefonicznie i/lub osobiście.

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami

Sandra Koźba Główny specjalista ds. współpracy i promocji Telefon 77/ 44 67 130, e-mail:

1. Zapytanie ofertowe: DOCXZapytanie ofertowe.docx (58,20KB)

2. Formularz ofertowy:  Formualrz ofertowy.docx