Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność z dnia 29.04.2016r

 

Zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność NR 00011-6933-UM0810003/15 z dnia 29.04.2016r Stowarzyszenie Kraina św. Anny udostępnia  następujące dokumenty:

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  - PDFUmowa o warunkach i sposobie realizacji LSR.pdf

Załączniki do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność:

1. PDFZałącznik nr 1 - LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 18.12.2015r.pdf

2. PDFZałącznik nr 2 - Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.pdf

3. PDFZałącznik nr 3 - Kryteria zgodności operacji z celami LSR.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Procedura odwoławcza.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór karty oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór potwierdzenia wpływu wniosku.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór wniosku o ponowną ocenę projektu.pdf

     PDFZałącznik nr 3 - Wzór wniosku o wyłączenie z oceny operacji.pdf

4. PDFZałącznik nr 4 - Regulamin Rady Programowej.pdf

5. PDFZałącznik nr 5 - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.pdf

6. PDFZałącznik nr 6 - Opisy stanowisk - schemat organizacyjny.pdf

7. PDFZałącznik nr 7 - Plan szkoleń dla członków organu decyzynego i pracowników biura LGD.pdf

 

Powrót na stronę główną