Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy pierwsze dane do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju! Zespół Inicjatywny nie zwalnia tempa!

Mimo wakacyjnej pory, my nie zwalniamy tempa! Nasz Zespół Inicjatywny jest już po dwóch spotkaniach, a osoby wchodzące w jego skład wypracowały wiele cennych danych, które znajdą swoje odzwierciedlenie w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2023-2027.

W oparciu o dane zebrane na 10 spotkaniach w miejscowościach objętych wsparciem LSR Stowarzyszenia, wypracowano m.in:

  • grupy defaworyzowane, uwzględniając potrzeby mieszkańców,
  • cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Jeśli jesteś zainteresowany jak kształtuje się nasza przyszłość oraz jakie dane zostały już zebrane przyjdź do naszego biura!
Pamiętaj jesteśmy w poniedziałki, wtorki, środki i czwartki od 7.00 do 15.30, a w piątki od 7.00 do 13.00
w biurze mieszczącym się w Krapkowicach przy ulicy Kilińskiego 1.