Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 27.02.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu:

27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9 30

w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Sala Obrad I piętro budynku starostwa.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie (77 44 67 130, 77 44 67 131) lub zwrotnie mailowo () do dnia 23 lutego br. (czwartek).

Porządek obrad:

  1. Akredytacja członków Zebrania.
  2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
  3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przedstawienie zmian w treści Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny) w zakresie pozostałych do wykorzystania środków finansowych.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Wolne wnioski dyskusja.
  7. Zamknięcie obrad Zebrania

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Serdecznie Zapraszam