Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze PG/18/2023

Ogłoszenie nr PG/18/2023 o powierzenie grantu
pn. "Inteligentne wsie w Krainie św. Anny"

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zwaną dalej LSR, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Krapkowice, Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice ogłasza nabór wniosków na powierzenie grantu:

OGŁOSZENIE nr PG/18/2023

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych,także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

Treść ogłoszenia:

PDFOgłoszenie nr PG.18.2023 powierzenie grantu.pdf (459,67KB)

 

Podstawowe wymogi formalne wniosku:

  1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym pod adresem www.annaland.plzakładka nabory, a następnie wydrukować wniosek zawierający numer kontrolny i złożyć w wersji papierowej (1 egz.) w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
  2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.VI. Informacja o załącznikach w prawym górnym rogu dokumentu.
  3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jego część wniosku muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.
  4. Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Brak opisu obrazka

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty wymieniono w treści ogłoszenia.

W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu z Regulaminu Rady art. 15 ust. 2 w następującej kolejności:(…)„ c. Liczba partnerów zaangażowanych w opracowanie koncepcji SV, d. Partnerstwo sektorowe, e. Opracowanie koncepcji wraz z lokalną społecznością z obszaru objętego SV”(…), o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.

 

Przed zarejestrowaniem się w ESOW prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją jak krok po kroku wprowadzić wniosek o powierzenie grantu:

PDFInstrukcja ESOW - granty SV.pdf (1,39MB)