Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 23.05.2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny zaprasza na na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu:

23 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11 30

w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12,

Sala Obrad Urzędu Gminy - II piętro budynku.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie

lub zwrotnie mailowo () do dnia 22 maja br. do godz. 9-tej (poniedziałek).

Porządek obrad:

  1. Akredytacja członków Zebrania.
  2. Otwarcie Zebrania. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza).
  3. Przyjęcie porządku obrad. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
  4. Przedstawienie Statutu Stowarzyszenia Kraina św. Anny - podjęcie Uchwały 5/2023.
  5. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 - podjęcie Uchwały 6/2023.
  6. Wolne wnioski dyskusja.
  7. Zamknięcie obrad Zebrania

Zaproszenie oraz porządek obrad zostały wysłane mailowo do wszystkich członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Prosimy o sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz SPAM, do której często przekierowane zostają wiadomości mailowe.

PDFZaproszenie na WZC 23.05.2023 r. wraz z porządkiem obrad.pdf (388,10KB)

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Serdecznie Zapraszam