Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Szanowi Państwo,

W dniu 29 czerwca w Strzelcach Opolskich przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (tzw. LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny. Zmiany obejmują lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Leadera PROW 2014-2020.

W konsultacjach społecznych uczestniczyły 23 osoby.

Propozycje zmian (zaznaczone w tekście kolorem żółtym):

 

Jednocześnie informujemy, że do 5 lipca 2016r. przyjmujemy uwagi, sugestie w formie telefonicznej 774467130 lub mailowej

Dzień otwartych drzwi Stowarzyszenia w sprawie powyższych zmian -  4-5 lipiec br.

Skonsultowane zmiany dotyczące lokalnych kryteriów wyboru operacji zostaną uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się w dniu 6 lipca br. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach o godz. 9.00.

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w prace nad zmianami LSR i udział w konsultacjach społecznych!

Powrót na stronę główną