Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zmiany wynikające z warunkowego wyboru LSR

 

W związku z wyborem warunkowym LSR  i zgodnie z zapisami Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenie Kraina  św. Anny wprowadziła zmiany w ramach kryteriów wyboru.

 

Zmianie uległ załącznik nr 2 oraz załącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu Rady Programowej.pdf

PDFZałącznik nr 11 do Regulaminu Rady Programowej.pdf

 

Pismem z dnia 11 lipca br. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował wprowadzone zmiany.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszali propozycje zmian i wzięli udział w konsultacjach!

Powrót na stronę główną