Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Wakacje z Panią di Maggio

Seredecznie zapraszamy na Kulturalne wakacje u Pani Bożeny Kurek di Maggio.