Od dnia 9 września do 23 września trwają nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wakacje z Panią di Maggio

Seredecznie zapraszamy na Kulturalne wakacje u Pani Bożeny Kurek di Maggio.