Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe.

Wakacje z Panią di Maggio

Seredecznie zapraszamy na Kulturalne wakacje u Pani Bożeny Kurek di Maggio.