W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00. W pozostałe dni biuro czynne od 7.00 - 15.00.

Wywiady z mieszkańcami

Drugie z badań lokalnego kapitału społecznego polegać będzie na wywiadach z mieszkańcami. Wywiad jest jedną z najbardziej naturalnych form zdobywania informacji. Jest to rodzaj rozmowy, w której jedna ze stron nastawiona jest przede wszystkim na słuchanie i zadawanie pytań. Wywiad to sposób na zdobycie wiedzy nie tylko na temat faktów, ale również opinii i emocji związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnej.

Do badania zapraszamy mieszkańców gminy Walce oraz Zdzieszowice, którzy uczestniczyli bądź nie brali udziału w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej - www.kapitalspoleczny.org

Powrót na stronę główną