Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wywiady z mieszkańcami

Drugie z badań lokalnego kapitału społecznego polegać będzie na wywiadach z mieszkańcami. Wywiad jest jedną z najbardziej naturalnych form zdobywania informacji. Jest to rodzaj rozmowy, w której jedna ze stron nastawiona jest przede wszystkim na słuchanie i zadawanie pytań. Wywiad to sposób na zdobycie wiedzy nie tylko na temat faktów, ale również opinii i emocji związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnej.

Do badania zapraszamy mieszkańców gminy Walce oraz Zdzieszowice, którzy uczestniczyli bądź nie brali udziału w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej - www.kapitalspoleczny.org

Powrót na stronę główną