Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej skuteczność, efektywność oraz trafność stosowanych narzędzi komunikacyjnych w kontekście realizacji celów i założeń LSR.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty Stowarzyszeniowe:

Statut Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 06.07.2016r.

Regulamin działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny z dnia 29.06.2016r.

Lista Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny na dzień 06.04.2017r.

Deklaracja członkowska

 


Dokumenty PROW 2014-2020:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020 (LSR) z dnia 30.10.2017r.

Tabela. Wskaźniki produktu, rezultatu określone do zakresu wsparcia, celów szczegółowych i ogólnych oraz poddziałań w ramach, których możliwe jest dofinansowanie

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność z dnia 29.04.2016r.

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów pomocy na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny na lata 2014-2020:

Harmonogram realizacji Planu komunikacji:

Harmonogram Planu szkoleń po aktualizacji:

Aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w §4 ust.3 : (Aktualizacja z dnia 15.07.2017r.)

Opis warunków technicznych i lokalowych biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Księga wizualizacji PROW 2014-2020 obowiązująca od 01.09.2017r. - Dla operacji, na które została podpisana umowa przed 1 wrześniem 2017 roku obowiązuje stara wersja Księgi wizualizacji. Dla pozostałych umów zawartych począwszy od 1 września 2017 roku obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji.

 

ARCHIWUM


 

Powrót na stronę główną