Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Konkurs na dotacje na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na dotacje na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Nabór wniosków trwa do 16 sierpnia 2016 roku.

Nabór dotyczy dotacji podmiotowych na realizację zadań w 2017 roku.

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2017/dotacje/9710,Informacja-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-real.html

Powrót na stronę główną