Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Wstrzymujemy termin naborów wniosków

Wstrzymujemy planowany przez Zarząd Stowarzyszenia wrześniowy termin naborów wniosków

Szanowni Wnioskodawcy,

wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na dofinansowanie Waszych pomysłów na wdrażanie naszej strategii informujemy o wstrzymaniu wrześniowego terminu naborów wniosków, w związku z prośbą Samorządu Województwa Opolskiego skierowaną
do wszystkich lokalnych grup działania.

Wstrzymanie się z naborami wniosków podyktowane jest planowaną zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zmianą wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

W załączeniu skan pisma  z dnia 09.08.2016r. PDFPismo DOW-I.050.1.52.2016.pdf

 

O wszelkich zmianach i planach dotyczących naborów wniosków

będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Powrót na stronę główną