W dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 16.00. W dniu 27 lipca 2018 r. biuro czynne w godzinach 7.00 – 10.00. W pozostałe dni biuro czynne od 7.00 - 15.00.

Wstrzymujemy termin naborów wniosków

Wstrzymujemy planowany przez Zarząd Stowarzyszenia wrześniowy termin naborów wniosków

Szanowni Wnioskodawcy,

wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na dofinansowanie Waszych pomysłów na wdrażanie naszej strategii informujemy o wstrzymaniu wrześniowego terminu naborów wniosków, w związku z prośbą Samorządu Województwa Opolskiego skierowaną
do wszystkich lokalnych grup działania.

Wstrzymanie się z naborami wniosków podyktowane jest planowaną zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz zmianą wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

W załączeniu skan pisma  z dnia 09.08.2016r. PDFPismo DOW-I.050.1.52.2016.pdf

 

O wszelkich zmianach i planach dotyczących naborów wniosków

będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Powrót na stronę główną