W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Jak to wygląda? Co to jest?

„Krąg darczyńców” to nowoczesna forma "filantropii uczestniczącej".

Stowarzyszenie w swoich działaniach wychodzi ponad standardy myślenia o rozwoju obszaru i promocji lokalnych zasobów. Wiemy, że istotną rolę pełni w pracach nad wizerunkiem obszaru spajanie tradycji i dostosowanie jej do oczekiwań mieszkańców. W związku z tym Stowarzyszenie złożyło wniosek, w pierwszym organizowanym w Polsce konkursie „The giving circle” tzw. „Krąg darczyńców”, w którym wybrano nas jako jedne z dwóch Ośrodków w Polsce, umożliwiając tym samym przeprowadzenie tego typu wydarzenia na naszym obszarze. 

Celem organizowanego wydarzenia „The giving circle” jest pozyskanie środków finansowych na 3 wyjątkowe projekty społeczne, wyłonione wcześniej w preselekcji. Wierzymy, że jeżeli każdy z 80 zgromadzonych gości na widowni przekaże co najmniej 50 zł na wybrany przez siebie projekt, cel ten osiągniemy i akcję zakończymy naszym wspólnym sukcesem.

Większość lokalnych firm oraz instytucji wcześniej współpracowały i angażowały się, w formie sponsoringu, w liczne imprezy i wydarzenia organizowane przez władze samorządowe dla społeczności lokalnej. Żadna forma komunikacji marketingowej nie ma takiego potencjału tworzenia więzi z odbiorcami jak właśnie sponsoring. Tą potężną siłę oraz energię ludzi dobrej woli, pragniemy wykorzystać w realizacji celów społecznych. "Krąg darczyńców" jest specyficzną formą sponsoringu, która poza zaangażowaniem finansowym, umożliwia darczyńcom wybór projektu oraz poznanie osób, które je realizują. Darczyńcy w razie wątpliwości mogą zadawać pytania oraz określić dokładną sumę pieniędzy jaką są w stanie przekazać na realizację danego wydarzenia. Dzięki temu Darczyńcy mogą mieć większy wpływ na inicjatywę, a tym samym na poczucie wkładu jaki wnoszą w rozwój lokalny.

 

Jak to wygląda?

Każde wydarzenie o charakterze Giving Circle odbywa się według takiego samego schematu i programu. Prowadzący wita wszystkich zaproszonych gości i przedstawia plan wieczoru. Następnie rozpoczynają się prezentacje. Trzy organizacje, które zostały wybrane w procesie selekcji i przeszły specjalne szkolenie przystępują do działania. Mają po sześć minut, żeby zaprezentować się i kolejne sześć minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni. Czas podczas prezentacji jest ściśle kontrolowany, po pięciu minutach prezentujący usłyszą pierwszy dzwonek, po sześciu natomiast dzwonek końcowy i w tym momencie muszą zakończyć swoją prezentację. Na zakończenie tej części, osoby prezentujące projekty społeczne proszeni są o opuszczenie pomieszczenia i dochodzimy do tzw. sesji darczyńców, podczas której publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać na dany cel.  Sesja ta prowadzona jest przez doświadczoną osobę, która ma za zadanie zapewnić przyjazną i swobodną atmosferę. Osoba ta wyjaśnia jak powinna przebiegać sesja, w jaki sposób przekazać pieniądze na dany projekt i dokonać płatności.

Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji prowadzący prosi o zabranie głosu ambasadora każdego projektu, który musi przekonać osoby na widowni, że w ten projekt warto jest zainwestować oraz dokonać pierwszej wpłaty. Goście przekazują pieniądze na dany projekt poprzez podniesienie ręki i wykrzyknięcie swojego imienia (instytucji reprezentującej) oraz kwoty, którą chcą przekazać. Każda zaoferowana kwota rejestrowana jest w arkuszu kalkulacyjnym, który jest wyświetlany, tak żeby widzowie mogli obserwować zmiany i widzieć ile jeszcze brakuje do osiągnięcia celu.

Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu, ponieważ niektórzy darczyńcy wolą poczekać i zobaczyć co robią inni. Zdarza się, że największe kwoty padają w drugiej rundzie. Nie jest rzadkością sytuacja, w której goście oferują konkretną kwotę tylko jeśli inna osoba ją podwoi, potroi bądź przekaże taką samą. Uczestnicy uwielbiają łączenie środków podczas tych sesji, ponieważ uważają, że dzięki temu działają ze zdwojoną, jak nie potrojoną mocą.

Do 12 miesięcy po wydarzeniu darczyńcy otrzymują „raport oddziaływania” od każdego z projektów, które dofinansowali.

 

 

Powrót na stronę główną