W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo od dnia 12 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy Biura.

Projekty, które warto wspierać - "Krąg darczyńców" już 6 października

 

Celem akcji „Krąg darczyńców” jest pozyskanie środków finansowych na 3 wyjątkowe projekty społeczne,
wyłonione podczas preselekcji. Wierzymy, że jeżeli każdy przekaże co najmniej 50 zł
na wybrany przez siebie projekt, cel ten osiągniemy i akcję zakończymy naszym wspólnym sukcesem.

 

Zapraszamy zatem wszystkich dobrej woli o wsparcie finansowe, które pozwoli na realizację powyższych działań.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1,  47-303 Krapkowice

Tytuł przelewu: darowizna na cele: …(wpisać tytuł projektu)

Nr konta: 56 8884 00042001 0000 7344 0005

BS w Krapkowicach

więcej informacji: http://www.annaland.pl/458/34/giving-circle-krag-darczyncow.html

A4 Annaland1.jpeg


1. „Muzyka łączy dzieci”             

1.png

„Człowiek może osiągnąć wszystko czego pragnie, jeśli tylko pomoże innym
                                w osiągnięciu tego czego inni pragną”.

                                                 Zig Ziglar

Nasz zespół Aktywnych Mieszkańców w porozumieniu z Fundacją „POMOC” pragnie wspierać dzieci i młodzież, które chcą rozwijać swoje muzyczne talenty poprzez grę na różnych instrumentach muzycznych. Działania prowadzące do ćwiczenia umiejętności pracy w grupie, uczenia się, kształcenia i umuzykalniania dzieci pozwalają na rozwój ich wrażliwości.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i nauki z punktu widzenia potrzeb dzieci i rozwoju regionalnego. Dodatkową wartością będzie integracja społeczności gminnej poprzez zorganizowanie koncertów z udziałem dzieci i młodzieży kształcących się podczas warsztatów muzycznych.

Dzięki Państwa wsparciu zainicjujemy atrakcyjne możliwości spędzenia wolnego czasu, przez stworzenie orkiestry oraz organizowanie nowych wydarzeń o charakterze publicznym, w których mieszkańcy mogą się spotkać i spędzić wspólnie czas. Pragniemy zebrać fundusze na pakiet nauki gry dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych i wyjazdu na koncert w wykonaniu dzieci.

Naszym marzeniem jest wzmacnianie współpracy wśród społeczności lokalnej poprzez odtwarzanie wspólnych tradycji, które jak głęboko wierzymy pozwolą na przekraczanie podziałów między ludźmi. Integracja z rówieśnikami, podniesienie poczucia własnej wartości i krzewienie kultury muzycznej zapewnią dzieciom rozwój osobisty oraz aktywnie zagospodarują ich wolny czas.

Ambasador projektu:

Waldemar Filipowsky – Prezes PPUH Filplast Głogówek Sp. z o.o.

„Gwarantem możliwości dobrej realizacji projektu jest ogromne zaangażowanie pedagoga, dyrygenta, miłośnika muzyki, obecnie prowadzącego grupę 17-orga dzieci, które z naszej inicjatywy regularnie uczęszczają na lekcje gry i teorii, ponosząc do tej pory jedynie 50% kosztów. Z wielkim przekonaniem popieram projekt, do którego chcemy zaangażować kolejne dzieci dając szanse na rozwijanie ich talentów. Najlepsza inwestycja na przyszłość to inwestycja w rozwój dzieci.”


2. Przytulanka pachnąca mamą

2.png

„Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym
i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku
człowieka do człowieka.” Jan Paweł II

W krapkowickim szpitalu rodzi się rocznie około 800 dzieci, w Strzelcach Opolskich około 900. Od pierwszej chwili dzieci i mamy otoczeni są fachową opieką, a pracownicy szpitala starają się aby każda chwila na oddziale była możliwie przyjemna, szczególnie kiedy mali pacjenci muszą pozostać w szpitalu ze względu na infekcje lub żółtaczkę noworodkową. W takich sytuacjach noworodki tzw. „donoszone” należy na jakiś czas oddzielić od mam, podając im kroplówki lub naświetlania. Pierwsze ich dni życia, a ponadto rozstanie z mamą bywa nie tylko powodem niepokoju, ale dużego stresu jaki może wpłynąć na dalszy rozwój dziecka. Mówiąc krótko jest to niezgodne z naturą, jednocześnie konieczne dla dobra zdrowia, a nawet życia noworodka.

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja dostrzega potrzeby mam oraz noworodków, które zmuszone są do przedłużenia pobytu w szpitalu ze względu na konieczność wykonania zabiegów terapeutycznych. Pragniemy wesprzeć mamy i noworodki na oddziałach szpitala w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich poprzez ręczne wykonane na szydełku przytulanki, która towarzyszyć będzie mamom przed i w trakcie porodu, nabierając jej zapach, a kiedy niemowlę będzie musiało zostać zabrane przez personel szpitala w celu przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów terapeutycznych przytulanka pachnąca mamą będzie mu towarzyszyć, przypominając chodź w tak minimalnym stopniu o jej bliskości.

Przytulanki pachnące mamą aby mogły zostać wykorzystane na oddziale szpitalnym, ze względów higienicznych należy wykonać z włóczki bawełnianej przy zastosowaniu specjalnego silikonowego wypełniacza, który umożliwi pranie w temperaturze powyżej 60°C. Wykonanie przytulanek będzie również okazją do organizacji warsztatów podczas, których chętni będą mogli nauczyć się szydełkować i konstruktywnie spędzić czas wolny. Na ten cel pragniemy zebrać fundusze, aby zakupić włóczki, wypełnienie oraz szydełka. Aby wykonać 100 sztuk przytulanek potrzebne jest około 2000 złotych na same materiały.

Ambasador projektu:

Halina Droń - Położna Oddziałowa Oddziału Noworodków w  Krapkowickim Centrum Zdrowia

„Inicjatywa „Przytulanka pachnąca mamą” lokalnie wpłynie na podwyższenie komfortu pobytu noworodków na oddziale, ale przede wszystkim stanie się składowym elementem terapii maluszków od pierwszych dni ich życia. Jestem pewna, że dzięki temu noworodki będą dużo spokojniejsze przebywając pod opieką personelu szpitala, gdyż zapach mamy będzie im towarzyszył w trakcie badań i terapii.”


3. Od Malucha - do Druha

                                                         3.png     

"Bogu na chwałę - Ludziom na ratunek"


To motto przyświeca działaniom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie. Wszyscy wiedzą, że na Strażaka można liczyć w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności i zagrożenia. Ludzie działający w Ochotniczej Straży, to ludzie z wieloletnią tradycją i pasją. Zawsze gotowi, biegną na wezwanie syreny, która oznacza, że ktoś potrzebuje pomocy. Ale to tylko część działań, którymi się zajmujemy. Każda nawet najpiękniejsza tradycja zaniknie jeśli nie będzie kontynuacji działań i młodych następców. Dlatego stawiamy na dzieci i młodzież, aby zaszczepić w nich miłość i pasję do zaszczytnej roli strażaka i wyszkolić przyszłych następców.

Współpracujemy z przedszkolami, szkołami i świetlicą środowiskową do której przychodzi wielu młodych ludzi, czasem ze skrajnych środowisk społecznych. To są młodzi wspaniali ludzie, ale życie pokierowało ich drogę kręto i pod górę. Często czują się wykluczeni, niedowartościowani, niepotrzebni. OSP daje możliwość wykazania się, znajdują tu przyjaciół. Organizujemy im czas pozalekcyjny pokazując wspaniałe wartości człowieka -strażaka, dając im wzór godny naśladowania. Pokazujemy im, że mimo trudnej sytuacji życiowej każdy może być potrzebny i ważny.

Program "Od Malucha - do Druha" to m.in. otwarcie bram dla wszystkich chętnych, wyjście do szkół i przedszkoli, przyciągniecie tych, którzy nie mają czasem żadnej motywacji. To cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pomocy medycznej, poznają zasady działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych, uczą się jak pomóc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, "Jak reagować w czasie ataku psa", w którym pomaga nam suczka RUMBA. Przygotowujemy ich do zawodów sportowo-pożarniczych, konkursów wiedzy i podnosimy ich własną wartość i bezpieczeństwo-bo wiedza może uratować komuś życie.
To długoplanowe działanie, które należy zacząć od najmłodszych lat. Pokazanie młodym ludziom, że ciężka praca i poświęcenie może być przyjemnością, a bycie strażakiem - zaszczytem. Często pomagamy rozwiązać problemy osobiste, motywujemy do pracy w szkole i w domu.

 

Ambasador projektu:

Leszek Wiklak - Artysta, właściciel Agencji Artystycznej EUROHIT

„Program "Od Malucha - do Druha" to wspaniała idea i sposób na pokazanie dzieciom, że niezależnie od sytuacji życiowej, każde z nich jest wielką wartością tego świata. To doskonała forma wychowania młodego pokolenia, która szuka wartości i wzorców do naśladowania - jaką daje im poznanie i udzielanie się w pracy Strażaka ochotnika.

Przyjaźń-Praca-Nauka-Zabawa-Bezinteresowność - to wartości, które zaowocują w życiu tych młodych ludzi, dla których Straż staje się drugim domem z tradycjami i zasadami."


A4 Annaland1.jpeg

Większość lokalnych firm oraz instytucji wcześniej współpracowały i angażowały się, w formie sponsoringu, w liczne imprezy i wydarzenia organizowane przez władze samorządowe dla społeczności lokalnej. Żadna forma komunikacji marketingowej nie ma takiego potencjału tworzenia więzi z odbiorcami jak właśnie sponsoring. Tą potężną siłę oraz energię ludzi dobrej woli, pragniemy wykorzystać w realizacji celów społecznych. "Krąg darczyńców" jest specyficzną formą sponsoringu, która poza zaangażowaniem finansowym, umożliwia darczyńcom wybór projektu oraz poznanie osób, które go realizują.

PDFplakat promujący.pdf

skanowanie0002.jpeg


 

Powrót na stronę główną