Już od 14-tego maja rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczące zwiększenia partycypacji mieszkańców w ramach poddziałania 19.2. Zapraszamy!

„Gotujmy razem w Grocholubiu”

Serdecznie zapraszamy na Konkurs gotowania grochówki, który odbędzie się w Grocholubiu już 1 października.