Zapraszamy do zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz dokumentów towarzyszących.

„Gotujmy razem w Grocholubiu”

Serdecznie zapraszamy na Konkurs gotowania grochówki, który odbędzie się w Grocholubiu już 1 października.