Już wkrótce ogłosimy nabory na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali oraz zapewnienie cateringu podczas szkolenia członków Rady Programowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 25.08.2016r. dotyczące wynajmu sali oraz zapewnienie cateringu podczas szkolenia członków Rady Programowej

  1. Nazwa Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem sali oraz zapewnienie cateringu dla grupy do 18 osób podczas szkolenia członków Rady Programowej i Pracowników Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

  1. Termin i miejsce szkolenia:

Przewidywany termin realizacji szkolenia: 5 września 2016r.
Obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

  1. Termin, miejsce i forma przesyłania zgłoszeń ofertowych:

Nadsyłanie pytań i ofert do dnia 30.08.2016r. godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres e-mailowy: , sprawę prowadzi: Wiktoria Pawliczek-Mroczek.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję wyceny poszczególnych elementów zamówienia tzn.:

  1. Kryterium wyboru:

 

PDFZapytanie cenowe sala i catering 5.09.2016r.- Szkolenia RP.pdf

Powrót na stronę główną