Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Prezentacja mulimedialna ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych

PREZENTACJA ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNO – KONSULTACYJNYCH DO POBRANIA

dot. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy św. Anny

 

 

Powrót na stronę główną