Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

UWAGA! Zmiana formularzy wniosków dla RLKS-u

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Zaktualizowane wersje formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz instrukcje wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Powrót na stronę główną