Od 3 lutego 2020 r. zmianie ulegają godziny otwarcia biura Stowarzyszenia.

Jak napisać biznesplan?

Jak napisać biznesplan?

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy materiał pomocniczy w zakresie sporządzania i oceny biznesplanu obowiązującego dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  oraz rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 objętego PROW na lata 2014–2020 – prezentacja opracowana została przez Departament Działań Delegowanych ARiMR.

PDFBP_SW_popr.pdf

Powrót na stronę główną