Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII.

Spotkania w ramach projektu "Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?" w ramach "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie Oświatowo-Artystyczne "Edukacja ku Przyszłości" zapraszają na cykl zajęć w ramach realizowanego projektu grantowego "Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?" dofinansowanego ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny.

PDFHarmonogram działań projektu.pdf

Powrót na stronę główną